Biografie       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo Vandeleene, beeldend kunstenaar,

geboren en woonachtig te Kortrijk-Heule op 8 oktober 1961.

Chemicus, startte z’n kunst opleiding in 2001 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Kortrijk.

Begon met keramiek, gevolgd door teken-, schilderkunst en fotografie.

Sinds 2019 full-time beeldend kunstenaar.

----------------------------------------------------------------

Hij legde als beeldend kunstenaar een lange weg af van het loslaten en tegelijkertijd een nooit aflatend, rusteloos zoeken naar beelden die hem voldoening schenken.

Hij groeide op in het toen, nog landelijke Heule, tussen de velden en de nog talrijke aanwezige boerderijen. Als kind had hij reeds een aangeboren gevoeligheid voor het ritme van de natuur en het licht rondom hem.

De observaties die hij maakte van z’n omgeving kwamen instinctief tot uiting in de kleibeeldjes die hij maakte, z’n tekeningen en schilder werkjes. Op school, soms tot ergernis van de leerkrachten, bulkten z’n schriften en cursussen van de schetsen en tekeningen.

Wat later, kwam de fascinatie voor fotografie en op z’n 15de kocht hij z’n eerste analoog fototoestel. Als autodidact fotografeerde hij zeer veel, maar met de gedachte dat fotografie enkel documentair was verloor hij snel z’n interesse in dit medium. Het artistiek potentieel dat fotografie heeft kwam toen nog niet in hem op.

Beroepshalve werd hij als chemicus actief in de textielveredeling, gespecialiseerd in het verven van textiel. In 1993 startte hij z’n bedrijf in chemie en kleurstoffen voor de textielindustrie, tot 2019 toen hij besliste z'n zaak te verkopen.

Ondertussen had hij in 2001 z’n opleiding keramiek gestart aan de KASK te Kortrijk en kwam hij er met tekenaars, schilders en fotografen in contact. Hij voelde zich als een vis in het water. Hier groeide z’n passie voor de beeldende kunsten.

Na toelating van de docenten kon hij er naast z’n keramiek opleiding, als “vrij”-student, aansluiten bij de vakgroep tekenen. Hier leerde hij werken met houtskool, pastel, bister, aquarelle, … etc.

Hij miste er niet één les en legde zichzelf een zeer intensief programma op, dat werd aangevuld met levend modeltekenen op het vrij atelier. Na 6 intensieve jaren en onder invloed van z’n docent, start hij met de opleiding schilderen. Tijdens deze academische opleiding ontdekte hij groot artistiek potentieel van de digitale fotografie.

Sinds 2019 is hij fulltime en passioneel aan de slag met het maken van “beelden”.

Z’n schilderijen zijn minutieus voorbereid en getuigen van een sterke waarnemingszin en grote technische vaardigheden.

Z’n foto’s zijn eerder abstract en impressionistisch. De afwisseling in de keuze van z’n thema’s zorgen voor een evenwicht in z’n oeuvre.